Trang chủ Nhà liên hoàn 140m2

Nhà liên hoàn 140m2

Nhà liên hoàn 140m2

Khu nhà liên hoàn theo thiết kế mặt bằng khách hàng có sẵn, 140m2

Giá bán : 3xx triệu VNDNhà liên hoàn 140m2 - Mô hình khu liên hoàn 140m2, thiết kế theo mặt bằng khách hàng có sẵn

Bao gồm:
+ Đồ chơi trong khu nhà vận động leo trèo: cầu thang, cầu tuột, sàn nhún, ống chui, cầu vượt chữ V, bóng phi 8,...
+ Mâm xoay hình trái đưa 8 trái (hàng nhập)
+ Hạt gỗ, bộ xúc hạt gỗ...
+ Đồ chơi ngoài: hầm chui, xe chòi chân, bập bênh...

hotline
qc
qc