Trang chủ Máy game thùng siêu thị gắp thú dùng xu hoặc tiền polime

Máy game thùng siêu thị gắp thú dùng xu hoặc tiền polime

Máy game thùng siêu thị gắp thú dùng xu hoặc tiền polime

Máy gắp thú hàng Việt Nam

Giá bán : 0964251256Máy game thùng siêu thị gắp thú dùng xu hoặc tiền polime + Máy gắp thú bông hàng Việt Nam, bo mạch Taiwan

+ Kích thước: 0,6x0,8x1,8m
+ Công suất: 350W
+ Thiết kế thùng gỗ gọn nhẹ


hotline
qc
qc